Loading...

SVINDEL FOR FEM MILLIARDER EURO MED KLIMAKVOTER

Rob Wainwright

Men det er kun toppen af isbjerget. De fem milliarder er kun en del af omfattende organiseret kriminalitet i Europa for anslået 100 milliarder Euro i form af moms-karuseller og andre bedragerier via internettet. Den organiserede kriminalitet er gået on-line. En virtuel undergrundsøkonomi har overtaget den gamle form for kriminalitet, påpeger Europols direktør Rob Wainwright.

Af Peter Skeel Hjorth, journalist.   (For the interview in English – click here)

Den organiserede kriminalitet i Europa satte sig tungt på handlen med klimakvoter fra slutningen af 2008. Smuthuller i landenes forskellige moms-systemer og dårlig it-sikkerhed gjorde det muligt at stjæle klimakvoter og gennemføre en ødelæggende svindel for milliarder af Euro, der kunne være brugt til velfærd og afhjælpning af finanskrisen.

Svindlen kan i nogle tilfælde have udgjort så meget som 90 procent af handlen med klimakvoter. Som den fælleseuropæiske politimyndighed Europols direktør Rob Wainwright siger:

”Vi så i nogle tilfælde et pludselig et fald i handelen på 90 procent, når smuthuller blev lukket med ændringer af for eksempel metoden til opkrævning af moms.”

I 2008 så man den organiserede kriminalitet bevæge sig ind på markedet for klimakvoter, fortæller Rob Wainwright i dokumentaren ”Varm luft for milliarder”. Kriminelle netværk benyttede sig af de mest sofistikerede teknikker til at bedrage både stat og almindelige borgere.

Europol arbejdede hårdt med sagen i 2008 og 2009 i en startgruppe på fem-seks lande, deriblandt Danmark, England og Frankrig, for at identificere , hvem der stod bag bedragerierne, som blev anslået til at være på omkring 5 milliarder Euro.

”Det er værd at notere sig, at det anslåede omfang af svindelen på 5 milliarder Euro blev mødt med skepsis af industrien”, påpeger Rob Wainwright og tilføjer, at tallet siden er bekræftet af en forsker på Sorbonne Universitet. Den franske forsker, Marius-Cristian Frunza mener, at bedragerierne er helt oppe på 8-10 milliarder Euro. I Frankrig alene anslår han svindlen til 1,5 milliarder Euro.

En trussel mod samfundet

Rob Wainwright: ”Og Frankrig er kun en af de 27 medlemsstater i EU, som indgår i det meget integrerede, europæiske marked, der gør det muligt for kriminelle at bevæge sig over nationale grænser og udnytte forskelligheder – som vi har set – i opkrævningen af moms i forskellige lande. Og de kriminelle var meget hurtige til at bevæge sig fra et land til et andet fort at fortsætte deres bedrageriske aktiviteter.

Så vi arbejdede hårdt – ikke alene med politimyndigheder – men også med at hjælpe f.eks. EU Kommissionen og de enkelte lande med at få lukket disse smuthuller i hvert eneste medlemsland, så det ikke længere var et sted, hvor kriminelle så let kunne berige sig.

Det danske system har jeg ikke større kendskab til, men jeg er sikker på, at det har været en del af det. Vi så kriminelle forsøge at finde svage punkter i EU og udnytte dem maksimalt. Og de genererede enorme mængder af illegale penge.

Det har haft stor indflydelse på ikke mindst nationale regeringer. De fem milliarder Euro kunne være brugt til at bygge sygehuse og skoler, nedbringe gæld og hjælpe regeringer med at genskabe deres økonomi. Det er fem milliarder Euro, som er endt i kriminelles lommer, så de kan fortsætte med anden ulovlig aktivitet. Så der er tale om en stor trussel imod vore samfund.

Derfor var det vigtigt, at vi tog hårdt fat i 2009 og fortsætter arbejdet i dag.

15 års fængsel

Videre siger Rob Wainwright:

”Det kastede lys over den moderne, organiserede kriminalitets sande natur – og var en invitation til stærk deltagelse af nationale politimyndigheder. Vi oprettede – under koordination af Europol – en ny aktionsgruppe, der skulle fokusere på denne nye form for organiseret kriminel aktivitet. 10 medlemslande deltog aktivt sammen med andre lande som Schweiz.

I 2009, 2010 og 2011 understøttede vi 35 større undersøgelser, hvoraf nogle af dem førte til mange anholdelser. Alene i Italien blev omkring et hundrede personer arresteret i 2010. I England og Tyskland havde vi nogle af de første sager, som kom for retten. Der blev afsagt domme på op til 15 års fængsel. Det en betragtelig straf, som viser, hvor alvorlige disse kriminelle aktiviteter har været. Men det er desværre kun toppen af isbjerget. Der vil kommer mange flere sager for domstolene.

Tempoet i arbejdet kan nu nedsættes. Vi var meget hurtige til at penetrere de kriminelle grupper, som var involverede. Vi arbejdede meget med at rådgive EU Kommissionen og nationale regeringer om, hvordan de kunne lukke disse smuthuller. EU Kommissionen svarede stærkt igen, og i dag er billedet et andet end i 2009. Det er ikke længere så let, men meget sværere for organiserede kriminelle at operere specielt i dette område. Men vi er naturligvis bekymrede for, at de vil kaste sig over andre markeder”.

Dårlig sikkerhed

Handlen med klimakvoter er på 180 milliarder dollars (1060 milliarder DKK), som kriminelle står på spring for at få fingre i. Og opfindsomheden er stor. I Tjekkiet blev en bombetrussel brugt til at tømme hele landets register over klimakvoter.

Rob Wainwright: ”Jeg er slet ikke overrasket over, at kriminelle grupper vil gå meget langt og benytte sig af stærke kriminelle handlinger, inklusiv vold og korruption, for at beskytte deres interesser. Og efterhånden som vi gjorde det sværere for dem ved at lukke smuthul efter smuthul, blev de tvunget til at tage større risici. Og det er, hvad vi så med den ekstraordinære aktion i Tjekkiet og i øvrigt andre steder. Det overrasker mig ikke, at de er blevet desperate over de effektive forholdsregler, vi har taget.

Vi har også en bevægelse imod større aktivitet på internettet og i cyberspace for, at de kan fortsætte deres aktiviteter. Vi havde alvorlige tilfælde af hacking i 2011 med tyveri af 4 millioner klimakvoter. Så vi har set dem arbejde online. Disse aktiviteter viser, hvor betydningsfuld en facilitet Internettet er blevet for organiseret kriminalitet. En af de vigtigste opgaver for Europol i dag er at forebygge, at disse organiserede kriminelle netværk kan gøre yderligere skade på det europæiske system for handel med klimakvoter.”

Rob Wainwright lægger ikke skjul på, at det er lettere at begå bedragerier on-line end at stjæle penge fra en bank eller stjæle en bil. Derfor har en virtuel undergrundsøkonomi overtaget den gamle form for kriminalitet, siger han. En kriminel økonomi, der fungerer on-line, tillader kriminelle at operere på denne måde.

Europols direktør anslår, at svindlen på de fem milliarder Euro med klimakvoter er en del af moms-bedragerier på 100 milliarder Euro i form af karuseller og andre on-line bedragerier. At finde smuthuller on-line er ”huge business”, og myndighederne har i deres iver efter at lægge sagsbehandling på Internettet haft for lidt fokus på sikkerhed. Det har kriminelle hurtigt set muligheder for at udnytte, påpeger Rob Wainwright.

(Note: Interviewet med Rob Wainwright blev gennemført i efteråret 2012)