Loading...

DET UNDERTRYKTE BEHOV OG AFLADSBREVET FRA KIRKEN

Pagh

Interview med Peter Pagh, Professor i Miljøret ved Københavns Universitet.

Af Tom Heinemann

 

”Peter Pagh, hvad er suppressed demand – altså et undertrykt behov?”

”Suppressed demand er en økonomisk teori – og det man prøver at forklare ved denne teori det er, hvad ville folk have gjort, hvis de havde muligheden for det. Det er alt sammen prognoser, for hvad folk ville gøre, hvis de havde mulighed for det.

Så der er mange store usikkerheder forbundet med det, men man kan jo vælge, at anvende denne teori og så kan man regne sig frem til nogle tal og nogle effekter.

Man skal huske at de tal man får er jo ikke rigtige – og det gør de sig sådan set heller ikke for at være.”

”Men det er jo det man har brugt i praksis i verdens største frivillige kvoteprojekt i Kenya?”

”Ja, og i gamle dage så havde man gjort det på den måde, at man var gået til præsten og så fået et afladspapir – og i gamle dage var det en ret god forretning for den katolske kirke – på, hvordan man hurtigt kunne komme gennem skærsilden. I dag har man ikke en præst. Der har man en række konsulenter og ingeniører, der har sat en matematisk formel op – og det er så den matematiske formel man tror på. Og til det kan man bare sige, at det er en økonomisk/teoretisk formel og man aner ikke, hvad der kommer ud af det. Så du køber tro.”

”Som at købe en syndsforladelse i kirken?”

”Ja, fuldstændig. Og man tror på at det virker. Hvis vi tager det konkrete projekt, som I har været nede at se på, så tror man at man at de vil bruge de her vandrensningsfiltre, så kan man spare en øget en øget udledning. Og det kan man jo så beregne sig frem til, men det er jo bare en prognose. Og hvis man vil betale for det, ja, så er det vel det. Det har jeg sådan set ikke nogen problemer med. Folk må jo betale til hvad som helst.

”Men hvis der blot er tale om en økonomisk teori, som ikke har noget med virkeligheden at gøre i f.eks. Kenya, hvad er det så?”

”Ja, så kan man vel kalde det for svindel. Men jeg synes ikke det er rigtig svindel. Jeg vil sige, at det man køber – altså hvis man sætter sig ind i en taxa og køber sig en klimaneutral tur, så er der noget i fysikundervisningen man sprang over. Det er sådan, at de taxaer man kører rundt i de bruger noget energi – og den energi vil typisk være fremskaffet ved brug af fossile brændsler”, siger Peter Pagh

Den gode samvittighed

Netop spørgsmålet om de såkaldte frivillige kvoter, hvor man kan købe sig til en form for klimaneutralitet, har ifølge Peter Pagh ikke noget med CO2-reduktionen at gøre. Uanset, at det er dét som bl.a. Vestergaard-Frandsen slår sig op på i deres kvoteprojekt i Kenya:

”Her er hele tanken, at nu har jeg gjort noget godt.  Hvis vi går over på de egentlige klassiske kvoter, som kører i det regulerede internationale marked – så er der en forskel. Det kan også godt være, at der er fejl og mangler i dem, men der er da i hvert fald en principiel forskel. Fordi der skal man opfylde noget bestemt. Det skal man ikke i det frivillige system. Der er det sådan, at hvis du har det godt om hjertet, så er betingelsen opfyldt.

”Det regulerede markeds grundidé, er at handle til gensidig fordel. Der skal begge parter have noget ud af aftalen. På det frivillige marked er der jo ikke noget i den anden ende, så det er gavens konstruktion.

”Kunne du finde på at købe 8 klimakvoter og dermed blive klimaneutral?”

”Nej – det kunne jeg ikke drømme om”

”Hvorfor ikke?”

”Fordi det er noget pjat, men det må folk jo gøre op med sig selv. Og det skal jo være sådan, at enhver er salig i sin tro.”

Svindel i FN-systemet

Peter Pagh, der netop underviser i det internationale kvotesystem på Københavns Universitet har set masser af eksempler på svindel med de såkaldte CDM-kvoter under FN:

”Der vil sikkert kunne findes mange flere eksempler på svindel – og det der sker hver gang der kommer flere eksempler, det er at man øger kontrollen og til sidst ender vi med at det hele bryder sammen på grund af transaktionsomkostninger, fordi vores kontrolsystem er dyrere end hele øvelsen. Der vil altid være korruption. Der er alt for store beløb involveret, så der vil altid forekomme svindel.

Den danske vinkel

”Når Danmark blev verdens førende i kvoteregisteret, så er det jo ikke på grund af landets størrelse. Det der gjorde forskellen var, at vi ikke havde indført de EU-krav til registreringer som alle andre havde for at få adgang til kvoteregisteret og som gjaldt for alle EU’s medlemsstater

Jeg tror ikke at de havde forestillet sig hvad der foregik. De danske myndigheder var meget begejstrede fordi det viste at Danmark jo var et foregangsland – at vi den grad var i stand til at tiltrække folk

Man var ikke klar over, at siden der var sådan en stor stigning – og det kan være svindel – så er den bedste måde at komme af med svindlerne på markedet det er jo ikke at sige at vi ikke vil have nye svindlere ind – det er nok ved at lukke de svindlere ud, der er der.

Og det får så lov til at køre hele efteråret 2009 og til og med COP15, hvor vi stadig er berusede af vore evner – indtil Rigsrevisionen – jeg tror det er dagen efter COP15  -kommer med en rapport, der siger at den er ragende gal: Der er milliardsvindel i det her overfor det danske register.